Webbintroduktion för IBIC

Kursansvarig
Socialstyrelsen

Beskrivning

Socialstyrelsen har tagit fram utbildningen Webbintroduktion för IBIC. Utbildningen är ett stöd för verksamheter vid införande av arbetssättet IBIC.

Webbintroduktionen består av nio olika avsnitt. Avsnittet som heter Vad är IBIC? beskriver arbetssättet och vilken vinning verksamheten kan få av att använda sig av IBIC. De övriga åtta avsnitten beskriver användningen av IBIC och vänder sig främst till dig som arbetar som handläggare och utförare.

Du behöver skapa en inloggning på Socialstyrelsens sida för att gå utbildningen. När du genomfört kunskapstest för utbildningen ska du skriva ut en kursbevis och visa din chef det.

Tidsåtgång: 1 timme och 20 minuter.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: