utbildningsportal

Vård och omsorg

Denna portal är en samling webbutbildningar för medarbetare hos Aleo Care. Här finns både inköpta utbildningar, internt producerade utbildningar samt externa utbildningar från myndigheter och liknande.

Starta här
En kille som arbetar på en bärbar dator

Redovisa utbildning

På grund av att utbildningarna kommer från olika platser, kan det vara olika hur du visar din chef att du fullföljt utbildningarna.

Inköpta utbildningar

Utbildningar som är inköpta registeras centralt att du har gått och att du har klarat av kunskapsfrågorna.

Interna utbildningar

För utbildningar som är interna kan du behöva lämna in svar på kunskapsfrågor.

Externa utbildningar

Utbildningar som exempelvis myndigheter har gjort kan du behöva skapa en inloggning hos de utbildningsansvariga. Där får du ofta ett diplom som du ska spara ner (eller skriva ut) och ge till din chef.

Gå utbildning

1

Obligatoriska utbildningar

Dessa kurser ska du ha gått och blivit godkänd på för att kunna arbeta. För att få rätt till ersättning måste du komma överens med administratören på din enhet när du ska göra respektive kurs, innan du gör dem.

Se utbildningar
2

Verksamhetsspecifika utbildningar

Under respektive område hittar du vilka utbildningar som rekommenderas för området. Du väljer utbildningar, i samråd med din chef, som en del i din kompetensutveckling.