Synliggöra normer i socialtjänsten - med ett hbtq-perspektiv

Kursansvarig
Socialstyrelsen

Beskrivning

Socialstyrelsen har tagit fram utbildningen Att synliggöra normer i socialtjänsten - med ett hbtq-perspektiv. Utbildningen ger kunskaper om normer, normernas konsekvenser och normkritiskt förbättringsarbete. Utbildningen kan genomföras både enskilt och i grupp.

Du behöver skapa en inloggning på Socialstyrelsen för att genomgå utbildningen. Utbildningen ger inget kursbevis.

Tidsåtgång: 2 timmar.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: