Palliation ABC

Kursansvarig
Svenskt Demenscentrum

Beskrivning

Svenskt demenscentrum tillhandahåller utbildningen Palliation ABC. Palliation ABC är en webbutbildning i allmän palliativ vård som baseras på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård i livets slutskede. Utbildningen vänder sig till all personal inom vård och omsorg.

När du har gått utbildningen gör du ett kunskapstest, skriver ut diplomet och ger det till din chef/samordnare. Du behöver skapa ett användarkonto för att genomgå utbildningen.

Tidsåtgång: 3 timmar och 30 minuter.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: