Nollvision - en demensvård utan tvång och begränsningar

Kursansvarig
Svenskt Demenscentrum

Beskrivning

Den här kursen är en del av utbildningspaketet Nollvision. Paketet innehåller också handbok, anhörigskrift, mobilappar och en introduktionsfilm för chef och arbetsledare. Denna webbutbildning vill inspirera och visa hur man kan arbeta för en demensvård utan tvingande åtgärder – en nollvision. Utbildningen innehåller kortfilmer och praktiska övningar. Webbutbildningen förutsätter att du har grundläggande kunskap om demenssjukdomar. Om du saknar eller behöver repetera detta rekommenderar vi att du går Demens ABC och gärna någon av våra andra webbutbildningar i serien Demens ABC plus.

När du gått utbildningen gör du ett kunskapstest, skriver ut diplomet och ger det till din chef/samordnare. Du behöver skapa ett användarkonto för att genomgå utbildningen.

Tidsåtgång: 30 minuter.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: