Nationella värdegrunden ÄO

Kursansvarig
Socialstyrelsen

Beskrivning

Äldreomsorgens nationella värdegrund är en webbutbildning som riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen. Du får genom att delta kunskap om hur du kan arbeta så att den äldre personen kan leva ett värdigt liv och känna välbefinnande. Oavsett vilken yrkesroll du har får du i utbildningen kunskap om vad som styr äldreomsorgens arbete samt vilka bestämmelser och metoder som har betydelse för dig i ditt arbete.

Du behöver skapa en inloggning på Socialstyrelsens utbildningsportal för att genomgå utbildningen. Efter utbildningen får du ett kursbevis som du delger din chef/samordnare.

Tidsåtgång: 2 timmar.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: