Lex Sarah - Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Kursansvarig
Kunskapsboken

Beskrivning

Verksamhetschefer och enhetschefer är skyldiga att informera medarbetare om skyldigheten att rapportera avvikelser, missförhållanden och risker för missförhållanden. Alla som omfattas av lagen ska vid en anställning, ett uppdrag, en praktikperiod eller liknande få informationen.

Informationen bör ges minst en gång per år. Utbildningen är framtagen för att du och dina medarbetare på ett enkelt och överskådligt sätt ska kunna sätta er in i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om lex Sarah. Efter genomgången kurs och avklarat kunskapstest får du som deltagare ett diplom på att du känner till lex Sarah och dess innehåll.

Tidsåtgång: 47 minuter.

Innehåll

  • Begreppet lex Sarah
  • Bakgrund till lex Sarah
  • Uppdateringar och nyheter
  • Socialstyrelsens råd
  • Tillämpning i praktiken
  • Chefens perspektiv på lex Sarah
Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: