Kultur för hälsa och välbefinnande

Kursansvarig
Region Stockholm

Beskrivning

Kompetenscentrum för kultur och hälsa i Region Stockholm har tagit fram utbildningen Kultur för hälsa och välbefinnande som syftar till att skapa en ökad förståelse och intresse för vad kulturområdet kan bidra med i vården. Utbildningen riktar sig till personer som arbetar inom hälso- och sjukvården och visar hur kultur kan användas som en resurs i det dagliga arbetet. Utbildningen utgår ifrån aktuell forskning inom området och beskriver hur sambandet mellan kultur och hälsa kan förstås samt synliggör hur kultur kan vara ett komplement till övrig vård, prevention och behandling.

Extramaterial

Ta också gärna del av när Emil Jensen kåserar kring ämnet Kultur och hälsa på Betaniastiftelsens webbplats Livsakademin för att få en inblick i hur vi kan tänka på kulturen som en resurs i vård och omsorgsarbete:

Klipp - Livsakademin

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: