Jobba säkert med läkemedel

Kursansvarig
Svenskt Demenscentrum

Beskrivning

Sveriges Kommuner och Regioner har tagit fram denna webbutbildning som ger baskunskaper inför delegering av läkemedelshantering. Utbildningen är framtagen för äldreomsorgen, men är tillämpbar inom andra verksamhetsområden. Utbildningen består av två delar, en handlar om läkemedel och en specifikt om Insulin.

Läkemedelsdelen består av 4 kapitel och ger kunskaper om att:

  • ge läkemedel i rätt tid, till rätt person på rätt sätt
  • ge god omvårdnad som komplement och alternativ till läkemedel
  • känna igen risker och uppmärksamma, reagera och signalera vid förändringar
  • förstå roll och ansvar vid delegering

Delkursen Insulin görs endast av de som ska få delegering på insulin.
Det är ett separat kunskapstest samt diplom och ger dig kunskap om att:

  • uppmärksamma symtom vid diabetes och ge insulin

När du gått utbildningen gör du ett kunskapstest, skriver ut diplomet och ger det till din chef/samordnare. Du behöver skapa ett användarkonto för att genomgå utbildningen.

Tidsåtgång: 2 timmar.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: