ICF och KVÅ inom kommunal hälso- och sjukvård

Kursansvarig
Socialstyrelsen

Beskrivning

Från Socialstyrelsen.

Utbildningen är framtagen för att underlätta ditt arbete och skapa bättre vård för dina patienter genom att använda dig av strukturerad information och systematiskt kvalitetsarbete.

Utbildningen kräver att du skapar inloggning hos Socialstyrelsen. Du ska skriva ut diplom och lämna in till din chef.

Tidsåtgång: 1 timme.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: