Genomförandeplan - Grundkurs

Kursansvarig
Kunskapsboken

Beskrivning

I den här utbildningen får du lära dig vad en genomförandeplan är, hur och av vem den upprättas, syfte och mål med planen och hur den används i det dagliga arbetet. Utbildningen förklarar vad som gäller om det finns en god man utsedd och hur du som personal förhåller dig på ett respektfullt sätt till brukarens delaktighet, självbestämmande, integritet och inflytande. Du får lära dig om respektfull dokumentation av LSS-insatser och får ta del av en mall för vad en genomförandeplan bör innehålla.

Tidsåtgång: 38 minuter.

Innehåll

  • Vad är en genomförandeplan?
  • Syfte och mål
  • Vem upprättar en genomförandeplan?
  • Förutsättningar för att upprätta en plan
  • Brukarens delaktighet, integritet, inflytande och självbestämmande
  • God mans roll
  • Övergripande och konkreta mål
  • Mall för genomförandeplan
  • Att dokumentera LSS-insatser och att uttrycka sig respektfullt
  • Ett levande verktyg i vardagen
Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: