Ett näringsrikt samarbete

Kursansvarig
Socialstyrelsen

Beskrivning

Socialstyrelsens utbildning Ett näringsrikt samarbete syftar till att öka kännedomen om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:49) om förebyggande av och behandling vid undernäring samt att ge en förståelse för vilka rutiner som behövs i vård och behandling av undernäring. Utbildningen riktar sig till personal i hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Du behöver ett användarkonto på Socialstyrelsen för att kunna genomgå utbildningen. Efter genomgången utbildning, skriv ut eller spara ner diplom och visa din chef.

Tidsåtgång: 90 - 120 minuter.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: