Dysfagi

Kursansvarig
Senior alert & Logopedförbundet

Beskrivning

Dysfagi = tugg-, ät- och sväljsvårigheter. Här följer fyra korta filmer om dysfagi.

Dysfagi 1
I denna film får du mer kunskap om hur normal sväljning fungerar.
Tidsåtgång: 15 minuter.

Dysfagi 2
I denna film får du mer kunskap om avvikande sväljning, tecken på dysfagi och orsaker till dysfagi.
Tidsåtgång: 16 minuter.

Dysfagi 3
I denna film får du mer kunskap om hur du kan upptäcka, utreda och behandla dysfagi.
Tidsåtgång: 15 minuter.

Dysfagi 4
I denna film får du mer kunskap om hur du underlätta och minska besvär för personer med dysfagi.
Tidsåtgång: 16 minuter.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: