Basprogram om våld mot barn

Kursansvarig
Linköpings universitet

Beskrivning

Den här utbildningen ger dig kunskap och verktyg för att upptäcka, bemöta och hjälpa barn som varit utsatta för våld eller övergrepp. Dessa barn finns mitt ibland oss och med rätt kunskap kan vi göra skillnad.

När som helst under utbildningen kan du ta en paus för att fortsätta vid ett senare tillfälle. Efter avklarad utbildning får du ett kursintyg som bevis på ditt deltagande.

Tidsåtgång: 4 timmar (finns även möjlighet till fördjupning inom flera områden).

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: