Basala hygienrutiner i vård och omsorg

Kursansvarig
Socialstyrelsen

Beskrivning

Webbutbildningen vänder sig till personal inom hemtjänst, särskilt boende, LSS-boende och i bostad med särskild service enligt SoL och syftar till att beskriva vikten av basala hygienrutiner och att öka följsamheten till dessa. Den tar även upp personlig skyddsutrustning.

Utbildningen kräver att du skapar inloggning hos Socialstyrelsen. Du sparar ner eller skriver ut diplomet och ger till din chef/samordnare. Tidsåtgång: 1 timme.

Om du inte kan gå denna obligatoriska utbildning kan du istället gå Region Skånes utbildning. Observera att det endast gäller om du inte har möjlighet att gå Socialstyrelsens utbildning.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: