Barnkonventionen

Kursansvarig
Kunskapsboken

Beskrivning

I denna uppdaterade version av webbutbildningen Barnkonventionen får du lära dig om innebörden i konventionen, hur, när och varför den kom till och hur arbetet med barns rättigheter ser ut idag när konventionen är svensk lag. Du får lära dig skillnaderna mellan barnperspektivet, barnets perspektiv och barnrättsperspektivet samt vad du bör tänka på i arbetet med de allra yngsta och de mest utsatta barnen.

Tidsåtgång: 53 minuter.

Innehåll

  • Barnkonventionens innebörd
  • Barnkonventionens historia
  • Barnkonventionens barnsyn
  • Barnperspektivet, barnets perspektiv och barnrättsperspektivet
  • Artikel 2, 3, 6 och 12 i Barnkonventionen
  • Att arbeta med Barnkonventionen
  • Att möta de allra yngsta barnen
  • Att möta särskilt utsatta barn
  • Situationen i Sverige idag - Barnkonventionen som svensk lag
  • Granskning av arbetet med Barnkonventionen
Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: