AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation

Kursansvarig
Kunskapsboken

Beskrivning

Kommunikation är en grundläggande mänsklig rättighet. Vi behöver kommunicera för att förstå varandra och själva göra oss förstådda. Utbildningen AKK - Alternativ och kompletterande kommunikation riktar sig till dig som arbetar med människor som har olika former av kommunikationssvårigheter. Utbildningen syftar till att du ska kunna underlätta för brukarna att förmedla budskap och känna sig tryggare i sin kommunikation. Du får värdefulla råd för att öka din förmåga att kartlägga brukarnas behov och önskemål. Genom tecken, kommunikationsredskap och andra hjälpmedel blir det lättare för brukarna att kommunicera med omgivningen.

Tidsåtgång: 33 minuter.

Innehåll

  • Medvetenhet avseende kommunikationssvårigheter
  • Att förstå och kartlägga brukarens behov och önskemål
  • Begreppsförklaring AKK, TAKK och GAKK
  • Att använda kommunikationsredskap och hjälpmedel
  • Att underlätta för brukaren
  • Att bekräfta brukarens budskap
Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: