Våld mot äldre

Kursansvarig
Socialstyrelsen, NCK

Beskrivning

Socialstyrelsens utbildning Våld mot äldre

Webbutbildningen Våld mot äldre riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen och kommer i kontakt med äldre i ditt arbete. Utbildningen är framtagen av Socialstyrelsen och består av både webbutbildning och text- och övningshäften. Du kan kombinera utbildningsmaterialen om du vill eller välja att exempelvis endast gå webbutbildningen. Du behöver skapa en inloggning på Socialstyrelsens för att gå utbildningen. När du genomfört kunskapstest för utbildningen ska du skriva ut ett kursbevis och visa det för din chef/samordnare. För dig som vill leda utbildning i grupp finns också en studiehandledning.

NCKs utbildning Att fråga om våld, hemtjänsten

I filmen kommer Felicia från hemtjänsten hem till Margit och Tore för att hjälpa Margit att duscha samt gå och handla. Att vara i en persons vardag ger  många möjligheter att upptäcka och ställa frågor om våldsutsatthet. Det är viktigt att vara ensam med omsorgstagaren när man ställer frågor om våld. Oavsett svar blir samtalet ett sätt att informera om att alla har rätt att  leva ett liv utan våld och berätta om det stöd som kommunen kan erbjuda. Filmen är tänkt att användas som utgångspunkt för diskussion vid  utbildningstillfällen, tillhörande diskussionsfrågor finner du i anslutning  till filmen.
Tidsåtgång: 5 minuter.

NCKs utbildning Att ställa frågor om våld, äldreomsorgen

I filmen träffar Gustav sin biståndshandläggare för ett uppföljningsmöte. Inom äldreomsorgen i denna kommun har de bestämt att de ska ställa frågor om våld i alla uppföljningar och vid nybesök. Handläggaren använder FREDA-kortfrågor.
Tidsåtgång: 6 minuter.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: