Demens ABC + biståndshandläggare

Kursansvarig
Svenskt Demenscentrum

Beskrivning

Utbildningen vänder sig i första hand till biståndshandläggare. Du behöver inga särskilda förkunskaper men det är en fördel om du har genomfört webbutbildningen Nya Demens ABC.

När du gått utbildningen gör du ett kunskapstest, skriver ut diplomet och ger det till din chef/samordnare. Du behöver skapa ett användarkonto för att genomgå utbildningen.

Tidsåtgång: 2 timmar.

Be assistenten/samordnaren på din enhet att anmäla dig till denna utbildning
Starta kurs
Kursen ingår i följande verksamheter: